Běžkaři mají vyhráno


Aplikaci, ve které běžkaři z okolí Božího daru zjistí aktuální upravenost běžeckých stop, vytvořil odbor projektového řízení a informatiky krajského úřadu. Pokud se testovací provoz osvědčí, postupně by v ní měly přibývat další trasy, které by pokryly celou oblast Krušných hor a výhledově i Slavkovský les, Český les a Smrčiny.

 

Systém, který lze nalézt pod tímto odkazem, je nastaven tak, že jednotliví rolbaři po úpravě své trasy pošlou SMS zprávu a trasa se v aplikaci vybarví zelenou barvou. Ta značí aktuální provedení úprav. Po dobu 24 hodin je potom čitelná informace, jaký čas uplynul od poslání SMS, tedy před kolika hodinami byla trasa upravena. V aplikaci lze mimo jiné vybranou běžeckou trasu změřit, obrázek si vytisknout, případně si prohlédnout trasu ve speciální letecké mapě.


Leave a comment