Vlčí jámy


Vlčí jámy jsou velice zajímavou přírodně-technickou památkou na naučné stezce mezi Horní Blatnou a Blatenskou rozhlednou. Nejznámějších z těchto Vlčích jam je Ledová jáma.

Tato propadlina je pozůstatkem středověkého cínového dolu Jiří a na jejím dně se v hloubce přibližně 15 metrů udržuje po celý rok tzv. jeskynní led. Trvalá přítomnost ledu a sněhu je důsledkem specifického vzdušného režimu – lehčí teplý vzduch zůstává ve vyšších partiích, zatímco chladný vzduch klesá a ochlazuje okolí.

Vlčí jámy jsou hluboké a velmi úzké propadliny vzniklé hornickou činností při těžbě cínových rud hluboké až 15 m. Jde o zbytky starých zřícených chodeb a komor. Vlčí jámy jsou 120 m dlouhé, široké asi 14 m a hluboké až 25 m.

 

Důlní práce na Blatenském vrchu byly vázány na greisenové žíly, především na pásmo Wolfgang, těžené hlavně v 16. století. V druhově chudé vegetaci kulturních smrčin, pasek a silikátových skal mají pestřejší spektrum pouze kapraďorosty.V důlních propadlinách rostou vzácnější chladnomilné druhy horské flóry, např. podbělice alpská. Na jediném místě v ČR tu roste mech Mielichhoferia mielichhoferiana vázaný na odkryté žíly rud mědi.

 

 

 

 

 –> MAPA <–