Slavnostní otevření štoly Johannes na Zlatém kopci


Na 24. duben je plánováno slavnostní otevření štoly Johannes na Zlatém kopci. Vydáte-li se z Božího Daru směrem k Českému mlýnu, asi v půlce cesty narazíte na odbočku doprava, kde je lesem, v prudkém svahu, upravena přístupová cesta k portálu štoly v revíru Kaff. Zde jsou i ve světovém měřítku unikátní pozůstatky po těžbě cínových, železných a měděných rud. Přístupné jsou velké prostory porub, až 60 m dlouhé, 20 m široké a až 12 m vysoké.